Dušan VLK – Slovensko – RAP/TRAP/Phonk

Je nám veľkou cťou, že na FFF do Kaštieľa v Strážkach zavíta aj knieža undergroundu menom Dušan Vlk. Prináša novodobý zvuk v štýle Phonku a na show vždy nechá dušu. O zábavu bude postarané, tak sa prichystaj do poga a nie, že ostaneš bosí.