MICHAL PAĽKO – SLOVENSKO – MOJŠI CIMBAL

MULTIŽÁNROVÝ FESTIVAL FFF HUDOBNE OSVIEŽI MICHAL PAĽKO HROU NA CIMBAL. OKREM TOHO, ŽE KOMPONUJE A UČÍ HUDBU, ZÁROVEŇ DLHODOBO PÔSOBÍ V KAPELE MOJŠE BAND, S KTOROU REPREZENTUJE ŽIDOVSKÚ HUDOBNÚ TRADÍCIU. VYSTUPOVALI SPOLU NA MNOHÝCH PRESTÍŽNYCH EURÓPSKYCH SCÉNACH A FESTIVALOCH. SME RADI, ŽE FEST FAJNÝ FEST PRIVÍTA LÍDRA SKUPINY S JEHO AUTENTICKÝM UMELECKÝM PREJAVOM.