Take Shelter

TAKE SHELTER - SLOVENSKO ROCK/GRUNGE/ALTERNATIVE

TAKE SHELTER JE TRENČIANSKA ŠTVORICA, KTORÁ O SEBE HOVORÍ, ŽE V HUDBE PRELÍNAJÚ STARÉ DOBRÉ ČASY S N0VÝMI A LEPŠÍMI ZAJTRAJŠKAMI. ICH ZVUKOVÉ VYJADRENIE VYCHÁDZA Z RÔZNORODÉHO HUDOBNÉHO ZÁUJMU ČLENOV KAPELY. NEZDIEĽAJÚ VEĽKÉ POSOLSTVÁ ANI PROTESTY, DÔRAZ KLADÚ NA ENERGIU A NÁLADU SKLADIEB. V ROKU 2017 SA STALI VÍŤAZMI DEMOVNICE_FM. NECHAJME SA PREKVAPIŤ...